Het is belangrijk dat inwoners toegang hebben tot de juiste en passende zorg en ondersteuning. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Er gaat al veel goed, toch ervaren inwoners dat de uitvoering op onderdelen beter kan. De VNG, cliëntorganisaties, het ministerie van VWS en Movisie namen daarom het initiatief om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun toegang sociaal domein. Het Verbetertraject beoogt een structurele verbetering van de kwaliteit van de uitvoering en het aanpakken van de knelpunten in de deelnemende gemeenten.

Over het project

Meer informatie over het projectteam, de tranches en de werkwijze van het Verbetertraject.

Waar staan wij voor? 

  • De 3 centrale perspectieven: inwoners (cliëntorganisaties), gemeenten en uitvoerende partners (zorgaanbieders of welzijnsorganisaties).
  • Een integrale en samenhangende aanpak is van belang, waarbij gemeente, zorg en ondersteuning vanuit het belang van de inwoner denken.
  • We werken aan een structurele verbetering van de toegang, waarbij we richten op kwaliteit van de uitvoering en het aanpakken van knelpunten.

Kaart met deelnemende gemeenten

uitsnede van de kaart

Bekijk welke gemeenten deelnemen aan de 1e en 2e tranche van het verbetertraject toegang.

Forum

Let op: dit is een besloten forum! Geïnteresseerd? Stuur een verzoek tot deelname aan: Forum.helpdesk@vng.nl.

Zie ook

Bent u benieuwd wat andere partijen (dan VNG) doen op het gebied  van Toegang? Of wilt u aan de slag gaan met de Toegang vanuit een ander perspectief? Kijk dan eens op de pagina’s van onze samenwerkingspartners: