Het is belangrijk dat inwoners toegang hebben tot de juiste en passende zorg en ondersteuning. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de omvangrijke taken op het gebied van de ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Er gaat al veel goed, toch ervaren inwoners dat de uitvoering op onderdelen beter kan. De VNG, cliëntorganisaties, het ministerie van VWS en Movisie namen daarom het initiatief om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun toegang sociaal domein. Het Verbetertraject beoogt een structurele verbetering van de kwaliteit van de uitvoering en het aanpakken van de knelpunten in de deelnemende gemeenten.

Over het project

Meer informatie over het projectteam, de tweede tranche en de werkwijze van het Verbetertraject.

Kaart met deelnemende gemeenten

uitsnede van de kaart

Bekijk welke gemeenten deelnemen aan de 1e en 2e tranche van het verbetertraject toegang. In april zal de 3e groep gemeenten aan de slag gaan met het traject.