Praktijkvoorbeelden (758)

Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021

Gemeente Haarlem wil dat alle Haarlemmers mee kunnen doen in de maatschappij. Haarlem wil een stad zijn waar mensen gelijke kansen hebben, waar iedereen kan meedoen, waar solidariteit is en gelijkwaardigheid. Een ongedeelde stad. Zo’n stad is toegankelijk voor iedereen...

2019

Inclusie Agenda: Actieplan (fysieke) toegankelijkheid

Door bewustwording wil Terneuzen ook andere partijen dan alleen de gemeente en ervaringsdeskundigen aanzetten tot actie. Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het doel is dat partijen zoals horecaondernemingen, architecten en ontwikkelaars een eigen visie ontwikkelen ten aanzien...

2019

Onbeperkt Samenleven: lokale Inclusie Agenda Steenwijkerland

In de Inclusie Agenda beschrijft de gemeente Steenwijkerland per hoofdthema de belemmeringen die worden ervaren en ook de mogelijke oplossingen die door de ervaringsdeskundigen zelf zijn aangedragen. Vervolgens brengt de gemeente ervaringen in beeld rondom de onderwerpen gelijkheid, participatie, ontmoeting...

2019

Inclusie agenda Eersel 2019-2020

Inclusie beleid is een breed beleidsterrein en om impact te kunnen hebben is gekozen om prioriteiten aan te geven via de volgende drie speerpunten: bewustwording, participatie en toegankelijkheid

2019