Gemeenten zijn op verschillende terreinen bezig met de Global Goals.

Jaartal
2020

Vind inspiratie voor uw gemeente rond Global Goal 16: vrede, veiligheid en sterke publieke diensten:

  • Innoveer gemeentelijke dienstverlening: Er is veel aandacht voor samenwerking tussen overheden op digitaal gebied, voor standaardisatie en innovatie, en inwoners en ondernemers stellen nieuwe eisen aan gemeentelijke dienstverlening. Maar hoe? De Pilotstarter van de VNG is hét platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening.