Gemeenten zijn op verschillende terreinen bezig met de Global Goals.

Jaartal

2020

Vind inspiratie voor uw gemeente rond Global Goal 7: betaalbare en duurzame energie:

  • Maatschappelijk vastgoed verduurzamen: Gemeenten spelen een cruciale rol in de besparing van energie in de bebouwde kom; niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande gebouwen. De Maatschappelijk Vastgoed Scan (BNG Bank) helpt hierbij.
  • Creatieve oplossingen in de energietransitie: In Bronckhorst is een uniek solarpark gerealiseerd. Samen met de ontwikkelaars zijn de buurtbewoners betrokken bij de aanleg van het solarpark en is gekozen voor een multifunctionele bestemming.