Gemeenten voelen de urgentie om te voldoen aan 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Zij hebben vrijwel unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. De uitdaging is nu om de ambities op het gebied van CO2-reductie te vertalen naar beleid en uitvoering. De VNG helpt gemeenten hierbij met het programma CO2-reductie door gemeenten, dat wordt uitgevoerd met financiering uit de Klimaatenvelop. Dit programma biedt gemeenten inspiratie, handvatten en tools om concrete stappen te zetten in CO2-reductie. Op deze pagina's leest u wat uw gemeente kan doen.

Effectief CO2 reduceren met de methodiek van de CO2-Prestatieladder

Logo CO2-Prestatieladder

De VNG helpt gemeenten om structureel CO2 te reduceren in de eigen organisatie met de methodiek van de CO2-Prestatieladder. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

CO2-reductie door maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI)

Met maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) kunnen gemeenten hun inkoopkracht benutten om CO2-reductie te realiseren en een voorbeeldrol te vervullen voor de samenleving. De VNG begeleidt gemeenten bij de implementatie en bij het opstellen van een Actieplan MVOI voor het nieuwe manifest MVOI. Ook geven we trainingen en opleidingen.

Lees meer over maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Programma CO2-reductie: CO2@vng.nl

Publicaties & Brieven