Deze online rekentool helpt duurzaamheidsmanagers en inkopers van openbare verlichting bij het maken van duurzame keuzes in de vervanging van buitenverlichting qua energieverbruik, materialen en kostenvermindering. De VNG ontwikkelde dit instrument samen met CE Delft en Tauw, in afstemming met 30 gemeenten, met financiering uit de Klimaatenvelop van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze rekentool geeft basisinformatie over kosten en baten van verschillende LED-scenario’s ten behoeve van het opstellen van een LED-(meerjaren)programma, assetmanagement, programmabegroting of strategische verkenning. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een verlichtingsareaal in enkele hoofdcategorieën. Zo kunnen inkopers en duurzaamheidsmanagers bij gemeenten CO2-reductie meewegen bij de inkoop van openbare verlichting.

De tool is niet bedoeld om een concrete aanbesteding voor te bereiden. Daarvoor adviseren wij de tool circulair inkopen te gebruiken.

De tool is het best te bekijken in de Google Chrome browser.