Deze bijeenkomst is gericht op gemeenten die structureler aan de slag willen gaan met CO2-reductie in de eigen organisatie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.

We gaan in op vragen zoals:

  • Wat is de CO2-Prestatieladder en waarom is die nuttig voor mijn gemeente? 
  • Mijn gemeente heeft beperkte capaciteit voor verduurzaming van de eigen organisatie: hoe kan ik toch laagdrempelig aan de slag gaan om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie?
  • Hoe pakken andere gemeenten dit aan?

Locatie en tijd

  • Online
  • Donderdag 14 september van 9.00 tot 10.00 uur

Doelgroep

Programmamanagers/beleidsmedewerkers die werken bij gemeenten en bezig zijn met verduurzaming van de eigen organisatie (of hiermee aan de slag willen gaan). Dit webinar is alleen toegankelijk voor medewerkers van overheidsinstanties.

Kosten

Geen

Organisator

VNG