Deze bijeenkomst is gericht op gemeenten die structureler aan de slag willen gaan met CO2-reductie in de eigen organisatie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.

We gaan in op vragen zoals:

  • Wat is de CO2-Prestatieladder en waarom is die nuttig voor mijn gemeente? 
  • Mijn gemeente heeft beperkte capaciteit voor verduurzaming van de eigen organisatie: hoe kan ik toch laagdrempelig aan de slag gaan om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie?
  • Hoe pakken andere gemeenten dit aan?
Locatie en tijd
  • Online
  • Donderdag 16 februari, 9.00 - 10.00 uur
Doelgroep

Programmamanagers/medewerkers werkzaam bij gemeenten die bezig zijn met verduurzaming van de eigen organisatie (of hiermee aan de slag willen gaan)

Kosten

Geen

Organisator
VNG