Organisatie

GNMI met financiering van de VNG

Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2020

Dit is een vervolgstudie op het rapport Reductie van CO2-uitstoot wegverkeer door aanpassingen in wegontwerp. In het vorige rapport hebben we verschillende oplossingen in kaart gebracht; dit rapport geeft een beeld van de hoeveelheid CO2-besparing in de exploitatiefase door keuzes in het wegontwerp. Daarbij zijn ook de uitstoot van stikstof (NOx) en fijnstof (PM10) meegenomen. Daarom is dit rapport niet alleen interessant voor het klimaatbeleid van gemeenten, maar ook voor de verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

Meer informatie