Organisatie

GNMI in opdracht van VNG

Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2020

Eén van de grootste uitdagingen voor nu en de toekomst is het snel verminderen van onze CO2-uitstoot. Ook gemeenten werken aan de klimaatopgaven. Zowel wat betreft de eigen bedrijfsvoering als wat er mogelijk is op straat. Gemeenten investeren in een duurzaam eigen wagenpark en voorzieningen voor fietsers, openbaar vervoer, elektrische (deel)auto’s. We zien ook de ontwikkeling van de aanleg van klimaatneutrale wegen.

In aanvulling hierop heeft de VNG gevraagd aan het GNMI om te bezien in hoeverre het wegontwerp een rol kan spelen in de versnelling van de CO2-reductie. Onderzoeksbureau APPM heeft daarom voor ons in beeld gebracht in welke situaties het wegontwerp de directe oorzaak kan zijn van minder CO2-emissies door het verkeer. Het gaat daarbij niet om het materiaal dat is gebruikt voor aanleg van de weg, maar om het verkeerskundige ontwerp.

Meer informatie