Deze pagina bevat informatie en links om u op weg te helpen met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) binnen uw gemeente. 

Wilt u graag weten hoe de VNG uw gemeente kan ondersteunen om aan de slag te gaan met MVI? Vanuit het CO2-reductie programma helpen we uw gemeente graag op weg met deze opgave. Mail uw vraag en/of contactverzoek naar CO2@vng.nl, we bespreken graag hoe we uw gemeente verder kunnen helpen.

Deze pagina geeft antwoord op de volgende vragen:

Informatie inwinnen

Aan de slag

 

Wat is MVI?

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), ook wel duurzaam inkopen, betekent dat u niet alleen let op de prijs van de producten, diensten of werken die u inkoopt, maar ook op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.  

 

Waarom is MVI belangrijk?

Maatschappelijk verantwoord inkopen is een belangrijk instrument om duurzaamheid en de daarbij behorende transities te realiseren. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk hebben samen een inkoopkracht van ruim € 86 miljard per jaar. Ze zijn een bepalende opdrachtgever in diverse markten, zoals de bouw, energie, mobiliteit en GWW. 

 

Hoe kan ik draagvlak creëren bij het college van B en W?

Het creëren van draagvlak bij het college van B en W en in de rest van de organisatie is een  doorlopend proces. Om de hele organisatie mee te krijgen met MVI is het belangrijk om te blijven communiceren en te inspireren over MVI. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld lunchlezingen te organiseren waarin de successen van MVI worden gedeeld, workshops en kennissessies over MVI. 

 

Wat is het Manifest MVI?

De eerste stap om aan de slag te gaan met MVI is het ondertekenen van het Manifest MVI. Hiermee geeft u als gemeente aan dat u actief aan de slag gaat met het implementeren van MVI. Als onderdeel van het manifest gaat u aan de slag met het opstellen van doelstellingen die passen bij de eigen ambities en een concreet Actieplan MVI.

 

Hoe stel ik een Actieplan MVI op?

Bij het opstellen van het actieplan kijkt u naar wat er al gebeurt en welke kennis al aanwezig is op het gebied van MVI en op welke thema’s u gaat focussen. Ook stelt u haalbare doelstellingen op en wordt u gestimuleerd om concrete acties op te stellen om organisatiebreed met MVI te beginnen of verder te gaan. Voor het opstellen van een actieplan is begeleiding beschikbaar. Er wordt onderscheid gemaakt in startende en gevorderde gemeenten en voor beide ambitieniveaus komt binnenkort een handleiding met praktijkvoorbeelden en bruikbare tools en handreikingen beschikbaar. 

 

Welke tools en handreikingen zijn beschikbaar om MVI toe te passen?

Er zijn heel veel tools en handreikingen beschikbaar via PIANOo om MVI toe te passen. Een paar voorbeelden van praktische tools en handreikingen zijn: 

 

Waar vind ik meer informatie over MVI? 

Er is veel inhoudelijke kennis en informatie beschikbaar over MVI. Deze informatie is gebundeld op de website van PIANOo. Hier kunt u bijvoorbeeld per MVI-thema of productgroep meer informatie vinden. U kunt ook lid worden van buyer groups van verschillende productgroepen om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere opdrachtgevers en inkopers. 

 

Welke partijen kunnen mij ondersteunen in dit proces?

Voor ondersteuning kunt u terecht bij verschillende partijen. Met al uw vragen kunt u terecht bij de VNG via CO2@vng.nl. Voor inhoudelijke kennis en informatie kunt u terecht op de website van PIANOo

Een aantal adviesbureaus is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van gemeenten op het gebied van MVI: