Steeds meer overheden kiezen voor het behalen van het certificaat van de CO2-Prestatieladder. In dit artikel leest u hoe de CO2-Prestatieladder en de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed op elkaar aansluiten. 

CO2-Prestatieladder

De voornaamste redenen waarom gemeenten kiezen voor certificering zijn:

  • Actief aan de slag gaan met CO2-reductie met concrete doelstellingen
  • Als gemeente een goed voorbeeld geven
  • Een goed CO2-managementsysteem implementeren om alle CO2-reductie initiatieven goed te borgen
  • Voldoen aan de EED-verplichting (organisaties met meer dan 250 fte, € 43 miljoen balanstotaal of meer dan € 50 miljoen omzet zijn verplicht te voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn)

De VNG werkt samen met De Duurzame Adviseurs om gemeenten te begeleiden bij het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Met de aanpak van De Duurzame Adviseurs wordt altijd gestart met het samenstellen van een projectgroep. De input die nodig is voor een goed werkend CO2-managementsysteem is namelijk afkomstig vanuit meerdere functies binnen de organisatie. Denk aan mobiliteit, vastgoed, beheer en onderhoud, communicatie, duurzaamheid en financiën.

Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed van de VNG is in mei 2020 gepubliceerd en het document biedt goede handvatten om aan de gang te gaan. Wat duidelijk naar voren komt, is dat de tijd van achteroverleunen voorbij is. Nu de sectorale routekaart is vastgesteld, weten gemeenten dat zij een portefeuille-routekaart moeten maken voor hun eigen vastgoed. 

Aansluiting CO2-Prestatieladder en Routekaart

Het doel van de routekaart: een CO2-arme samenleving in 2050. De CO2-Prestatieladder sluit daar perfect bij aan en is een heel goed instrument om deze ambities te borgen. Daarnaast zorgen de methodiek en de controle (certificering) ervoor dat iedere gemeente op dezelfde wijze aan de slag kan gaan waardoor gemeenten ook veel van elkaar kunnen leren.

De CO2-Prestatieladder is een perfect instrument om de ambities van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed in vast te leggen

Aangezien de CO2-impact van gebouwen groot is, is een goede aansluiting en borging van de routekaart en de bijbehorende maatregelen in het CO2-managementsysteem belangrijk. 

Starten met de CO2-Prestatieladder kan worden gezien als een versneller om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. En het CO2-managementsysteem kan ook dienen als kapstok voor andere duurzame en CO2-maatregelen. Dit maakt het systeem het ideale instrument om duurzaamheid binnen de organisatie te borgen en voor meer interne bewustwording te zorgen. 

Ook goed om te weten: de CO2-Prestatieladder geeft vanaf niveau 3 vrijstelling op het uitvoeren van een Europese Energy Efficiency Directive (EED). 

Aan de slag met CO2-reductie?