De VNG stimuleert gemeenten om zich te certificeren voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Met dit duurzaamheidsinstrument brengen gemeenten hun eigen CO2-footprint in kaart en krijgen ze inzicht in waar binnen hun organisatie de meeste CO2-reductie valt te behalen. Een aantal gemeenten is inmiddels gecertificeerd, een tiental is onderweg. Wanneer volgt uw gemeente?

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Nederland waarmee gemeenten onder meer hun eigen CO2-footprint in kaart kunnen brengen en inzicht kunnen krijgen in waar de organisatie de meeste CO2-reductie kan behalen. Deze ladder onderscheidt zich van andere footprintmethodieken omdat hierin onder andere ook het managementproces wordt meegenomen en geaccrediteerd gecertificeerd. Hiermee is er nadrukkelijk aandacht voor de succesvolle vertaling van bestuursambities naar beleidsdoelen en inkoopuitvoering.

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

 • Inzicht: door een CO2-footprint op te stellen conform de ISO-norm 14064-1 krijgt uw gemeentelijke organisatie inzicht in haar CO2-uitstoot  (bijv. (maatschappelijk) vastgoed en gemeentelijke voertuigen)
 • CO2-reductie: de ambitie van de gemeentelijke organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen
 • Transparantie: hoe de gemeentelijke organisatie in- en extern communiceert over haar CO2-footprint en CO2-reductiedoelstellingen
 • Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren

Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus. Met het behalen van niveau 3 (doelstelling Project Versnelling Certificering CO2-Prestatieladder) richt de gemeente zich vooral op de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door haar eigen organisatie (en alle projecten). Dit houdt in dat de gemeente inzicht heeft in haar eigen energiestromen, zoals het gas-, elektra en brandstofverbruik, of de zakelijk gereden kilometers onder werktijd.

Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken van de ladder.

Wat houdt de implementatie van de CO2-Prestatieladder in?

Bekijk de Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor Overheden waarin een handleiding staat hoe u concreet met de CO2-Prestatieladder aan de slag kunt gaan.

Hoe blijft uw gemeente gecertificeerd?

Elke gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

De eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 komen overeen met de eisen die aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) energie-audit worden gesteld. Ook van gemeenten kan worden gevraagd hieraan te voldoen. Een certificering vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder is tot 2023 als acceptabel erkend voor de auditverplichting. 

Waarom certificeren als gemeente?

De belangrijkste reden is de versnelling van ambities op het gebied van CO2-reductie. Als u deelneemt, krijgt u duidelijk in beeld waar de grootste winst in CO2-reductie te behalen valt. 

CO2-prestatieladder: 10 redenen om te certificeren en wat zijn de eerste stappen

Wat is de investering van deelnemende gemeenten?

De VNG schat de volgende inspanningen en kosten in:

 • De eenmalige capaciteit/kosten voor implementatie (335-445 uur– eventueel een deel door een adviseur)
 • De structurele inspanning voor het managen van het CO2-reductieproces (60-80 uur per jaar)
 • De structurele inspanning voor de halfjaarlijkse monitoring en communicatie (60-80 uur per jaar)
 • Deelname aan een sectorinitiatief (40-100 uur per jaar en wellicht een aanvullend bedrag)
 • De contributie aan de SKAO (zie tabel op www.skao.nl/tarieven)
 • De kosten van de certificerende instantie, eenmalig (ca. € 3.000,- tot € 4.000,-) en jaarlijks (circa € 1.500,- tot € 2.500,-)

Hulp bij certificeren? 

Er zijn diverse adviesbureaus die u kunnen helpen bij certificering. De VNG heeft samen met de Duurzame Adviseurs enkele startbijeenkomsten voor gemeenten georganiseerd en zij bieden informatieve webinars over de CO2-Prestatieladder aan.

Andere bureaus die u kunt inschakelen zijn PrimumDZyzzionStimular en Bureau2030

Deze gemeenten gingen u voor

De gemeente Renkum is gecertificeerd op niveau 4.

De gemeenten Alkmaar, Altena, Amersfoort, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Den Helder, Ede, Ermelo, De Fryske Marren, Haarlem, Harderwijk, Hilversum en Soest zijn gecertificeerd op niveau 3. 

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Assen, Bergen, Castricum, De Bilt, Delft, Doetinchem, Duiven, Haarlemmermeer, Heiloo, Voorburg-Leidschendam, Nijmegen, Oldambt, Uitgeest, Veenendaal, Westervoort, Zaanstad en Zevenaar zijn van start gegaan met het behalen van niveau 3.

 • Bekijk welke gemeenten u voor gingen
 • Bekijk de video's waarin gemeenten vertellen waarom ze het belangrijk vinden om de CO2-footprint van de gemeente in kaart te brengen met de ladder:

 

‘Je hebt met de prestatieladder een tool waarmee je kunt bijhouden waar je staat. Voor mij was het een eyeopener. Ik had geen idee hoeveel onze CO2-uitstoot was. Je weet wel hoeveel stroom, aardgas, benzine, et cetera je verbruikt, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Hoeveel ton CO2 is dat?’

 

Erik Mol, duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst, lees het hele interview

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u weten wat de VNG voor uw gemeente kan betekenen rondom certificering? Neem dan contact op met het team Programma CO2-reductie via CO2@vng.nl.