Deze pagina bevat informatie en links om u op weg te helpen met de methodiek van de CO2-Prestatieladder en het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van uw gemeentelijke organisatie.

Wilt u graag weten hoe de VNG uw gemeente kan ondersteunen bij het aan de slag gaan met CO2-Prestatieladder? Vanuit het programma CO2-reductie helpen we uw gemeente graag op weg met deze opgave. Mail uw vraag en/of contactverzoek naar CO2@vng.nl, zodat we kunnen bespreken hoe we uw gemeente verder kunnen helpen.

Deze pagina geeft antwoord op de volgende vragen:

Informatie inwinnen

Aan de slag gaan

 

Wat is de methodiek van de CO2-Prestatieladder en waarom is deze interessant voor mijn gemeente?

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat zorgt voor een duidelijk inzicht in de CO2-voetafdruk, specifieke reductiedoelen en structurele CO2-reductiemaatregelen in de gemeentelijke organisatie. 

  • Bekijk een korte animatie over het nut van de CO2-Prestatieladder voor gemeenten:
CO2-prestatieladder: 10 redenen om te certificeren en wat zijn de eerste stappen

Certificeren noodzakelijk?

Wanneer u als gemeente aan de slag gaat met het CO2-reductie is certificeren voor de CO2-Prestatieladder geen vereiste. Uiteraard biedt het voordelen, maar afhankelijk van de beschikbare middelen en capaciteit kan er ook worden gekozen om op een laagdrempelige manier te beginnen. Dit kan door de methodiek wel toe te passen zonder direct een certificeringstraject in te stappen, met de pressure cooker van de VNG

 

Wat zijn de kosten en baten van de CO2-Prestatieladder?

De VNG is in samenwerking met SKAO (de beheerder van de CO2-Prestatieladder) aan het onderzoeken wat de baten en lasten zijn onder gecertificeerde gemeenten. Resultaten van dit onderzoek worden hier te zijner tijd gedeeld. Wilt u hierover op de hoogte gehouden worden, mail dan naar CO2@vng.nl.

Kosten

De hieronder genoemde capaciteit en investeringen hebben betrekking op een daadwerkelijke certificering. Als een gemeente al wel aan de slag gaat met de methodiek van de CO2-Prestatieladder (zoals het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk), maar nog niet met de certificering, zijn de kosten significant lager. Daarnaast zijn de capaciteit en het investeringsbedrag sterk afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Capaciteit 
Eenmalige capaciteit/kosten voor implementatie
(mogelijk deels door adviseur)
335-445 uur
Jaarlijks onderhoud CO2-reductie60-80 uur / jaar
Jaarlijkse inspanning voor monitoring en communicatie60-80 uur / jaar
Deelname aan sectorinitiatief40-100 uur / jaar
Investering  
Jaarlijkse afdracht aan SKAOVoor gemeenten afhankelijk van het aantal inwoners: 
bekijk de tarieven
Certificerende Instelling
(voert jaarlijkse audit uit)
€ 6.000 - € 7.000
Als een adviesbureau wordt ingeschakeld€ 10.000 - € 15.000

 

Hoe kan ik mijn wethouders / directie informeren over de CO2-Prestatieladder?

De VNG heeft in samenwerking met SKAO een managementsamenvatting ontwikkeld. Deze managementsamenvatting kunt u bijvoorbeeld gebruiken om wethouders of de directie kort en bondig te informeren over de CO2-Prestatieladder.

 

Welke tools zijn beschikbaar om onze CO2-voetafdruk in kaart te brengen?

(Online) tools om uw CO2-voetafdruk te berekenen en de verzamelde data te structuren zijn bijvoorbeeld de Milieubarometer of de CO2-calculator van Klimaatplein.

 

Welke eisen worden er gesteld aan een certificering voor de CO2-Prestatieladder?

  • Bekijk het korte filmpje met uitleg over de werking van de CO2-Prestatieladder:

 

Welke gemeenten zijn al gecertificeerd?