Gemeenten die nog niet bezig zijn met certificering volgens de CO2-Prestatieladder, maar wel praktische stappen willen zetten naar CO2-reductie, kunnen meedoen aan de pressure cooker van de VNG. Daarmee bepaalt u in 2 dagen uw CO2-voetafdruk (nulmeting) en stelt u een reductieplan voor de eigen organisatie op.

Verhouding met CO2-Prestatieladder 

De pressure cooker volgt de methodiek van de CO2-Prestatieladder. Na 2 dagen heeft u de eerste onderdelen van de ladder doorlopen, een proces dat normaal gesproken enkele maanden tot een jaar in beslag kan nemen. U kunt daarna beslissen om al dan niet verder te gaan om ook de certificering te halen. 

Ook zonder certificering kunt u na de pressure cooker aan de slag met het opgestelde reductieplan. Dat kan gericht zijn op bijvoorbeeld verduurzaming van uw wagenpark of gebouwen, of op maatschappelijk verantwoord organiseren en inkopen. 

Ervaringen van deelnemers

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over of aanmelding voor de pressure cooker kunt u mailen naar CO2@vng.nl