Met Solarpark ‘de Kwekerij’ worden in de gemeente Bronckhorst slim functies gecombineerd om op integrale wijze te werken aan de energietransitie. Samen met lokale partners en de actieve inzet van inwoners wordt er niet alleen gewerkt aan duurzame energie, maar ontstaan er ook kansen voor educatie, inclusie en recreatie. Zo draagt dit project integraal bij aan de 17 Global Goals.

 

Jaartal

2022

Gemeente

De geschiedenis van Solarpark de Kwekerij begint in februari 2012 tijdens een kennismaking tussen Ton Koenders en Erik Mol. Ton Koenders (ontwikkelaar van zonne-energieprojecten) en Erik Mol (beleidsmedewerker duurzaamheid en milieu) in de gemeente Bronckhorst komen samen op het idee van een ‘duurzame-energie-tuin’. Vijf jaar later opent Solarpark de Kwekerij, een zonnepark met bijna 7000 zonnepanelen en natuurpark in één.

Uniek karakter
In Solarpark de Kwekerij is het grootschalig opwekken van duurzame energie ingebed in het landschap. In plaats van een enkelvoudige bestemming wordt nu op één locatie lokale groene stroom opgewekt, biodiversiteit gestimuleerd en recreatieve ruimte geboden. Met bijen – en nestkasten, wadi’s en vele wilde kruiden en bloemen is het park een broedplaats voor vogels, vlinders en insecten. Zo is de Kwekerij een voorbeeld voor de natuur-inclusieve energietransitie.

 

In solarpark de Kwekerij is recreatie, spelen, natuurontwikkeling en duurzame energieopwekking gecombineerd en zo een uniek gebied voor ecologie en de beleving voor de mensen. Op basis van deze verschillende functies mag dit zonnepark gerust het energielandschap van de toekomst worden genoemd

Erik Mol, Beleidsmedewerker duurzaamheid bij gemeente Bronckhorst, voor de inzending van de Global Goals Gemeenteverkiezing 2022.

 

Samenwerking met omwonenden
Omwonenden zijn vanaf het begin betrokken bij het ontwerp van het zonnepark. Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken zijn hun wensen en ideeën meegenomen. Daarnaast zijn zij ook nauw betrokken bij het beheer van het park, onder andere bij het dagelijkse openen en sluiten van de poort  en organisatie van buurtactiviteiten. Door middel van Stichting Solarlandschapspark de Kwekerij zijn bewoners betrokken bij het houden van lezingen en het geven van rondleidingen, evenals het beheer van het park. Ook hier wordt de koppeling gemaakt met de Global Goals. Het maaien en snoeien van het park wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding van een lokaal werk- en reïntegratiebedrijf. Zo werkt dit praktijkvoorbeeld mee aan Global Goals Betaalbare en duurzame energie (SDG 7), Eerlijk werk (SDG 8), Klimaatactie (SDG 13), en Leven op het Land (SDG 15).