Gemeenten die actief aan de slag zijn met de CO2-reductie van hun eigen bedrijfsvoering bereiken goede resultaten. Dat resultaat is toe te schrijven aan de invoering van de CO2-Prestatieladder, blijkt uit onderzoek van CE Delft. 

In opdracht van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en de VNG zijn 18 gemeenten onderzocht die in december 2021 gecertificeerd waren op de CO2-Prestatieladder. Alle gemeenten liggen op koers om hun doelen te halen. Tussen 2018 en 2020 is hun CO2-emissie gereduceerd met gemiddeld 23,9% (12,8% per jaar). Vooral in het jaar dat de gemeente gecertificeerd is of het jaar erna is een sterke daling te zien in de CO2-emissies. 

Gemeenten krijgen door de certificering inzicht in hun CO2-reductie. Zo zijn ze beter in staat om de discussie te voeren over doelbereik en om maatregelen te identificeren. Tot slot worden de doelen verankerd en gemonitord, zodat er ook op de lange termijn aandacht blijft voor CO2-reductie. Inmiddels zijn 24 gemeenten gecertificeerd.

Ervaring gemeente Renkum

Renkum heeft de CO2-Prestatieladder al in 2015 geïmplementeerd en sindsdien veel maatregelen genomen, zoals een fietspad van olifantsgras, blauwe synthetische diesel voor het gemeentelijke wagenpark en straatverlichting van led-lampen. Wethouder Joa Maouche: ‘Het zijn de data die het verschil maken. Met dit systeem dwingen we onszelf om in kaart te brengen waar we CO2 uitstoten. En dus ook waar we de meest efficiënte energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Tussen 2015 en 2019 is de CO2-uitstoot van onze organisatie met 68% afgenomen.’

Aan de slag met de CO2-Prestatieladder

De VNG heeft sinds een aantal jaar het programma CO2-reductie. Dat heeft als doel gemeenten te inspireren en ondersteunen om aan de slag te gaan met in de CO2-reductieopgave van de eigen organisatie. Onder andere door de CO2-Prestatieladder in te zetten als aanbestedingsinstrument, maar ook steeds vaker door zelf te certificeren en een CO2-managementsysteem te implementeren. Wilt u hiermee aan de slag of meer informatie over de CO2-Prestatieladder ? Neem dan contact op via CO2@vng.nl

Meer informatie