De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak samen met de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) de hoofdlijnen uit de Mobiliteitsvisie van het ministerie van IenW en de reactie van de VNG daarop. Daarna stond de commissie stil bij de samenstelling van de commissie en de VNG-inzet.

Mobiliteitsvisie

De commissies EKEM en RWM bespraken de hoofdlijnen uit de Mobiliteitsvisie van IenW en de reactie van de VNG daarop. De commissies stemden in om hierbij zelf een stap naar voren te zetten als VNG, door de belangrijkste uitgangspunten van gemeenten op het gebied van (toekomstige) mobiliteit op een rij zetten. Het is verder van belang om in gesprek te blijven met IenW, de input van gemeenten in de IenW visie mee te nemen, en zoveel mogelijk samen op te trekken.

2 nieuwe commissieleden

Tijdens het EKEM-specifieke gedeelte stond de commissie eerst stil bij de komst van 2 nieuwe commissieleden: Astrid van de Klift (gemeentesecretaris Nijmegen) en Frank van Vliet (wethouder Delft).

Inzet VNG

Vervolgens is gesproken over de VNG inzet bij verschillende onderwerpen, zoals: het Actieplan Groene en Digitale Banen, Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI), Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 en besluitvorming pMIEK (provinciale meerjarenprogramma’s infrastructuur energie & klimaat). Commissieleden gaven waardevolle aandachtspunten mee in deze verschillende trajecten.

Meer informatie

VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu