Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2020

Steeds meer gemeenten hebben concrete ambities als het gaat om CO2-reductie. Veruit de meeste gemeenten zijn druk aan de slag om hun ambities te vertalen naar beleid en uitvoering. In 2019 ondersteunde de VNG gemeenten hierbij met het Programma CO2-beprijzing. Dit programma is uitgevoerd met financiering uit de Klimaatenveloppe. In dit verslag geeft VNG een weergave van haar activiteiten.