De opvolger van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is het manifest MVOI, waarin de ‘O’ voor opdrachtgeven is toegevoegd. Het tekenen van dit nieuwe manifest helpt gemeenten bij het invullen van hun duurzaamheidsambities en het werken aan de Global Goals.

Nieuw in dit manifest

De ‘O’ van (intern) ‘opdrachtgeven’ is toegevoegd omdat dit vooraf gaat aan het inkopen. Nieuw is verder dat breder wordt gekeken naar het behalen van maatschappelijke doelen. Bij het opdrachtgeven en inkopen kunnen gemeenten zich inzetten voor een inclusieve en duurzame wereld. Het Manifest MVOI helpt deze ambitie concreet te maken. 

6 thema’s

Het manifest omvat 6 thema’s voor maatschappelijk verantwoord inkopen: 

  • Milieu en biodiversiteit
  • Klimaat
  • Circulair (inclusief biobased) 
  • Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden)
  • Diversiteit en inclusie 
  • Social return

Verband met Global Goals en CO2-Prestatieladder

Gemeenten kunnen het manifest ook gebruiken bij het werken aan de Global Goals. Die richten zich namelijk op het behalen van dezelfde maatschappelijke doelen. En gemeenten die al aan de slag zijn met de CO2-prestatieladder voldoen deels ook al aan de voorwaarden die het nieuwe Manifest MVOI stelt.

Actieplan opstellen

Als een gemeente het nieuwe manifest ondertekent, dan hoort daarbij dat er een actieplan wordt opgesteld. Om gemeenten daarbij te begeleiden is, in samenwerking met PIANOo, een format ontwikkeld.

Webinar op 10 november over het manifest en actieplan

Officiële ondertekening

Op 24 november is de feestelijke ondertekening van het nieuwe Manifest MVOI door Vivianne Heijnen (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat), gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk.  

Meer informatie

Lees meer over het manifest of download het manifest