Gemeenten kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s in, daarbij zijn ze op zoek naar de beste diensten en producten. Elke gemeente heeft te maken met aanbestedingsregels, door decentrale overheden vaak genoemd als voorbeeld van Europese regeldruk. 

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Inkoop en Aanbesteden

733 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 mei 2023 om 15:48

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Beter en succesvoller aanbesteden

De beste resultaten worden behaald als aanbestedende diensten en ondernemers goed samenwerken. Het programma Beter Aanbesteden, waarvan de VNG mede-initiatiefnemer is, richt zich daarom op een dialoog creëren en kennis vergroten. Gemeenten kunnen onder meer ondersteuning krijgen van een regiomanager, deelnemen aan bijeenkomsten of beroep doen op de subsidieregeling.

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Van klimaat en milieu tot diversiteit en inclusie: maatschappelijke vraagstukken waaraan gemeenten kunnen werken door verantwoorde keuzes te maken als opdrachtgever en inkoper. Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) helpt gemeenten om hier werk van te maken. 

Publicaties & Brieven