Gemeenten kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s in, daarbij zijn ze op zoek naar de beste diensten en producten. Elke gemeente heeft te maken met aanbestedingsregels, door decentrale overheden vaak genoemd als voorbeeld van Europese regeldruk. 

VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2012 is in 2019 geactualiseerd.

VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden

Op een goede manier inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. De VNG ondersteunt u daarbij met het Model Algemene Inkoopvoorwaarden. 

Aansprakelijkheid

Gemeenten krijgen in aanbestedingsprocedures veel vragen van inschrijvers over de aansprakelijkheidsregeling in hun inkoopvoorwaarden. Een discussie liep zo hoog op dat de rechter eraan te pas moest komen en die gaf de gemeenten gelijk.

Vraag en antwoord

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020

De partijen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest MVI) willen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten.

Aanbesteden in het sociaal domein

Gemeenten hebben veel vragen over het onderwerp ‘aanbesteden binnen het sociaal domein’. In een nieuwe handreiking leest u hoe u formele samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders kunt vormgeven onder de Aanbestedingswet 2012, en wat u als gemeente kan én mag onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Beter en succesvoller aanbesteden met Actieagenda

Bij aanbesteden en inkopen blijkt nog veel fout te gaan en worden ook nog veel kansen gemist. Hoe kan het beter? Ondernemers en publieke organisaties spraken 23 acties af om succesvoller aan te besteden: de Actieagenda Beter Aanbesteden. 

Publicaties & Brieven