22 oktober 2020
Brief aan parlement
In de week van 2 november behandelt u de begroting van Economische zaken en Klimaat. De VNG wil graag vier punten van gemeenten onder uw aandacht brengen. Groeifonds Investeer met het Groeifonds in de (regionale) economie van de toekomst. Aanbesteden Stimuleer een betere aanbestedingspraktijk tussen gemeenten en het bedrijfsleven. De...
Overig
De commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft een notitie gepubliceerd over de vastlegging en onderbouwing van de prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties. De notitie geeft aandachtspunten voor dit proces.
26 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/009
De VNG heeft de handreiking contracteren voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet” opgesteld. Deze handreiking behandelt met specifieke aandacht voor de gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van een overeenkomst goede afweging vragen.
12 november 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economie, U heeft in week 47 uw begrotingsbehandeling Economische zaken en Klimaat. Bijgevoegd treft u ons position paper aan. De VNG vraagt hierin uw aandacht voor twee onderwerpen: De uitrol van 5G Gemeenten dienen meer in staat te worden gesteld om de uitrol te realiseren. Aanbesteden Verbeter de...
25 oktober 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economie, U heeft op 31 oktober een algemeen overleg over Aanbesteden. Graag geven wij u het standpunt van gemeenten mee op de punten ‘Vervolg Beter Aanbesteden’ en ‘Rechtsbescherming’. Inleiding De overheid besteedt jaarlijks voor zo’n 73 miljard euro aan. Gemeenten nemen hiervan ruim 25 miljard voor hun rekening...
30 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/061
De VNG vraagt uw aandacht voor de gezamenlijke aanbesteding voor printdiensten, GT Print. Deze aanbesteding die door VNG Realisatie wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat gemeenten een gedegen contractuele basis voor printen, kopiëren, scannen en faxen voor hun organisatie krijgen. Dit betekent dat de oplossing die de markt biedt toekomstbestendig moet...