25 oktober 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economie, U heeft op 31 oktober een algemeen overleg over Aanbesteden. Graag geven wij u het standpunt van gemeenten mee op de punten ‘Vervolg Beter Aanbesteden’ en ‘Rechtsbescherming’. Inleiding De overheid besteedt jaarlijks voor zo’n 73 miljard euro aan. Gemeenten nemen hiervan ruim 25 miljard voor hun rekening....
30 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/061
De VNG vraagt uw aandacht voor de gezamenlijke aanbesteding voor printdiensten, GT Print. Deze aanbesteding die door VNG Realisatie wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat gemeenten een gedegen contractuele basis voor printen, kopiëren, scannen en faxen voor hun organisatie krijgen. Dit betekent dat de oplossing die de markt biedt toekomstbestendig moet...
23 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/054
Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is geactualiseerd. De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe, uitgebreidere paragraaf, getiteld 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'. De overige teksten zijn in lijn gebracht met gewijzigde wet- en regelgeving en jurisprudentie. Over de achtergrond van dit model leest u meer in de...
4 februari 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economie en/of marktordening, U heeft woensdag 6 februari het AO marktwerking en mededinging. Graag willen wij u informeren over het gemeentelijk standpunt over inbesteden en het wetsvoorstel Markt en Overheid.
25 oktober 2018
Brief aan parlement
In week 45 (6-8 november) behandelt u de Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII). De VNG vraagt uw aandacht voor vijf onderwerpen: Aardgasvrije wijken Geef gemeenten de bevoegdheid bestaande wijken aan te wijzen om van het aardgas af te gaan. Klimaatakkoord Het akkoord dient voor haalbaarheid en betaalbaarheid te zorgen....
Handreiking
Social return staat steeds hoger op de agenda van Nederlandse gemeenten. Niet alleen grote steden maar ook kleinere gemeenten zien dat ze met hun inkoop kunnen bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid of andere sociale doelstellingen. Hoe kunnen gemeenten social return inzetten om sociale problematiek aan te pakken? Op deze...