Nieuws
Overig
Voor een goede samenwerking zijn begrip, waardering en vertrouwen nodig tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Zij beleven aanbestedingen ieder op hun eigen manier. Daarom is het van belang dat van elkaar te weten wat er speelt en wat u elkaar kunt bieden voor, tijdens en na een aanbesteding. Beter Aanbesteden...
Close-up van mensen die elkaar de hand schudden boven een ondertekend contract
Handreiking
Aanbestedende diensten moeten op termijn een klachtenregeling hebben voor aanbestedingen. De VNG adviseert gemeenten zich tijdig hierop voor te bereiden. De handreiking ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’ van het ministerie van EZK biedt handvatten voor het opzetten of verbeteren van een klachtenregeling.
Close-up van hand die document ondertekent
Factsheet
Gemeenten kopen samen jaarlijks voor meer dan 35 miljard euro in. Daarmee nemen zij bijna de helft van de totale publieke inkoop voor hun rekening. Het spreekt voor zich dat dit doelmatig en rechtmatig moet worden besteed. Met het beschikbare geld kunnen gemeenten daarnaast ook maatschappelijke doelen bevorderen. Inkoop is...