Organisatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Aanbestedende diensten moeten op termijn een klachtenregeling hebben voor aanbestedingen. De VNG adviseert gemeenten zich tijdig hierop voor te bereiden. De handreiking ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’ van het ministerie van EZK biedt handvatten voor het opzetten of verbeteren van een klachtenregeling.