Duurzaamheid is een gunningscriterium in veel aanbestedingen, maar wat is de impact hiervan? De gemeente Barneveld heeft als eerste een nieuwe methodiek gebruikt om duurzaam inkopen nauwgezet in kaart te brengen.

Jaartal

2024

Gemeente

In een aanbesteding krijgt een leverancier gewoonlijk punten voor een aantal gunningscriteria. Met de nieuwe methode is te meten in welke mate de gemeente duurzaamheid daadwerkelijk als voorwaarde stelt. Met andere woorden: hoeveel geld wil de gemeente investeren in duurzaamheid? De methode vertaalt de abstracte puntentellingen naar inzicht. 

Het meetinstrument is ook voor andere gemeenten kosteloos beschikbaar, inclusief werkinstructie.

Barneveld ontving voor deze impactmeting een subsidie van het programma Beter Aanbesteden en won hiermee de Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Pluim 2023 van PIANOo.