Server

GGI-Cloud Expertisecentrum

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is het resultaat van de wens van gemeenten om samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Onderdeel van de GGI is GGI-Cloud. Via het GGI-Cloud expertisecentrum worden ondersteunende middelen aangeboden op basis van voorbeelden van gemeenten, er wordt ondersteuning t.a.v. het GT Microsoft contract geboden, ook wordt u op de hoogte wordt gehouden over de laatste ontwikkelingen rond collectieve clouddienstverlening.

Doel

GGI-Cloud expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij hun transitie naar de cloud. Met de collectieve ondersteuning van het expertisecentrum zijn gemeenten beter in staat om regie te voeren over hun clouddiensten. Gemeenten verbeteren daarmee hun leveranciersmanagement en versterken de digitale veiligheid van hun SaaS- en PaaS/IaaS-diensten.

Beschrijving

In toenemende mate maken gemeenten gebruik van clouddiensten. Een clouddienst verzorgt de opslag en de toegang tot gegevens, software en bestanden op een andere locatie dan de eigen ICT-infrastructuur, bijvoorbeeld via SaaS (Software as a Service) diensten of IaaS en PaaS (respectievelijk Infrastructure en Platform as a Service) diensten.

De cloudtransitie zorgt ervoor dat er veel wordt geoutsourcet naar leveranciers en dat daarmee de invloed van leveranciers op de bedrijfsvoering van gemeenten steeds groter wordt. Hierbij ontstaan knelpunten t.a.v. controle over eigen data, organisatorische transitie naar een regie-organisatie, kennisschaarste bij personeel, financiƫle grip en leveranciersafhankelijkheid.

Uit onderzoek bij gemeenten is gebleken dat er een sterke behoefte is aan collectieve ondersteuning bij de transitie naar deze clouddiensten. Deze ondersteuning vindt vanuit het GGI-Cloud expertisecentrum plaats door middel van het aanbieden van kennisproducten en het onderzoeken van mogelijkheden voor collectieve operationele ondersteuning. Momenteel zijn beschikbaar:

 • Kennisproducten en handreikingen: 
  Op basis van voorbeelden van gemeenten wordt een aantal kennisproducten aangeboden. Denk aan een referentiearchitectuur cloud, een handreiking cloudstrategie, een implementatiekader cloud met risicoafweging gebaseerd op het Rijksbrede cloudbeleid, handreiking kostenmanagement en specifieke inkoopstandaarden voor SaaS-diensten.
 • Beheer GT Microsoft framework: 
  Sinds 1 februari 2019 kunnen gemeenten gebruik maken van de raamovereenkomst ("framework") tussen Microsoft en VNG. Een framework bestaande uit juridische en commerciƫle voorwaarden. Voor vragen over dit framework kunnen gemeenten terecht bij het expertisecentrum
 • Collectieve inkoop cloudimplementatie en -hardening: 
  Dit betreft het uitbreiden van de bestaande aanbesteding GGI-Veilig perceel 3 met expertisediensten voor cloudimplementatie ten behoeve van het veilig configureren van cloudplatformen.
 • Haalbaarheidsonderzoek training leveranciers-/servicemanagement: 
  Onderzocht wordt of en zo ja op welke wijze trainingen op het gebied van leveranciersmanagement aangeboden kunnen worden aan gemeenten opdat zij beter in staat zijn om de transitie naar een regie-organisatie te maken.
 • Forum: 
  GGI-Cloud biedt een forum waar gemeenten onderling vragen kunnen stellen, kunnen leren van elkaar en een actieve dialoog over cloudvraagstukken kan plaats vinden.

Meer informatie

Het onderzoek naar cloudondersteuning is terug te lezen in "Enquete cloud ondersteuningbehoefte" en "Analyse gemeentelijke cloudontwikkelingen (door M&I)".
Meer informatie is te lezen in de groep GGI-Cloud op het VNG Forum.
U kunt ook een e-mail sturen aan info@scgemeenten.nl.