De Tweede Kamer behandelt in de week van 2 november de begroting van Economische Zaken en Klimaat. Reden voor de VNG om de Kamerleden via een position paper 4 punten onder de aandacht te brengen: het Groeifonds, aanbesteden, de SDE++ en RES-projecten, en de Postcoderoosregeling.
De commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft een notitie gepubliceerd over de vastlegging en onderbouwing van de prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties. De notitie geeft aandachtspunten voor dit proces, maar heeft geen verplichtende werking.
Staat u aan het begin van een project om doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aan te besteden? Heeft u de ambitie om dit emissieloos vervoer te laten zijn de komende jaren? Meld u aan voor de buyer group Doelgroepenvervoer/regiotaxi en ontvang deskundige begeleiding om uw ambities te realiseren.
Regio Zuidoost-Brabant is de eerste in Nederland waar gemeenten en de bouwsector op een nieuwe manier gaan samenwerken, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. Zij tekenden een intentieverklaring met als doel: werken vanuit wederzijds begrip, vertrouwen en onderling respect.
Inspiratie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) kunt u opdoen in de video’s van de drie genomineerden voor de KoopWijsPrijs 2019. Tot en met 6 december kunt u bovendien stemmen wie de prijs zou moeten winnen.
Samen met gemeenten en andere betrokken organisaties wil de VNG kijken hoe de Actieagenda Beter Aanbesteden verder in de praktijk kan worden ingebed. Dat schrijft de VNG aan Tweede Kamerleden voorafgaand aan het algemeen overleg over Aanbesteden op 31 oktober.
Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2012 is geactualiseerd. De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe, uitgebreidere paragraaf 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'.
De Rijksoverheid is op zoek naar het meest vooruitstrevende MVI-project van 2019. Heeft u een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)? Meldt u dan aan voor de KoopWijsPrijs 2019. Dat kan tot 7 september 2019.
De VNG roept gemeenten op om deel te nemen aan een enquête op opdracht van het ministerie van EZK over de rechtsberscherming van inschrijvers bij aanbestedingen.
De Tweede Kamer behandelt op 6 en 8 november de Begroting Economische Zaken en Klimaat. Naar aanleiding hiervan vraagt de VNG de Kamerleden aandacht voor vijf onderwerpen: aardgasvrije wijken, het Klimaatakkoord, de Regionale energiestrategieën, kleine aardgasvelden, en 'markt en overheid'.