Ledenbrief nummer

Lbr. 19/054

Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is geactualiseerd. De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe, uitgebreidere paragraaf, getiteld 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'. De overige teksten zijn in lijn gebracht met gewijzigde wet- en regelgeving en jurisprudentie. Over de achtergrond van dit model leest u meer in de ledenbrief uit 2012