Handen

GT Connect 2

Project

GT Connect 2 is een gezamenlijke aanbesteding waarmee VNG voor gemeenten diensten in wil kopen die diverse telefonie- en communicatieproducten met elkaar integreren, op basis van het reeds door gemeenten gebruikte MS Teams platform. GT Connect 2 is de opvolger van GT Connect, waarvan het contract eind 2020 is ontbonden vanwege wanprestatie van de leverancier.

Doel van dit project

VNG Realisatie wil met dit project die diensten collectief inkopen die de diverse telefonie- en communicatieproducten met elkaar integreren op basis van het reeds door gemeenten gebruikte MS Teams platform.

Planning 2022/2023

We starten met een vooronderzoek naar de wensen en wie er interesse hebben om deel te nemen, deze periode loopt van juni tot aan september. In deze periode organiseren we ook de regiobijeenkomsten. Daarna start de inschrijfperiode, deze loopt vanaf september tot en met oktober. Daarna volgt de fase van het aanbesteden en beoordelen. Deze derde fase hopen we te starten in november en af te ronden in december. De laatste fase is die van het gunnen, contracteren en opstarten en die lopen in de eerste en tweede maand van 2023.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit contract om te ontdekken of deelname voor uw gemeente interessant is? Dan bent u van harte welkom bij de regiobijeenkomsten (zie agenda) waarin we u meer vertellen over de aanpak, planning en waar we nu staan. In korte tijd reizen we door het land naar een locatie bij u in de buurt om u bij te praten en vragen te beantwoorden. Wilt u meer informatie over of uzelf aanmelden voor de regiobijeenkomsten, neem dan contact op via gtproject@vng.nl