Handen

GT Connect 2

Project

GT Connect 2 is een gezamenlijke aanbesteding waarmee VNG voor gemeenten diensten en producten in wil kopen als aanvulling op en in koppeling met het bij deelnemende gemeenten reeds bestaande Microsoft Teams platform, op basis waarvan deelnemers in staat worden gesteld Microsoft Teams in te zetten als telefonieplatform. GT Connect 2 is de opvolger van GT Connect 1.

Doel van dit project

VNG Realisatie wil met dit project diensten en producten gezamenlijk inkopen als aanvulling op en in koppeling met het bij deelnemende gemeenten reeds bestaande Microsoft Teams platform, op basis waarvan deelnemers in staat worden gesteld Microsoft Teams in te zetten als telefonieplatform.

Planning 2023

Update 4 mei 2023: de aanbestedingsstukken GT Connect 2 zijn op 4 mei 2023 gepubliceerd op CTM. In de periode tot 20 juni vinden er twee inlichtingenrondes plaats. In juli en augustus worden het gunningsproces en de proof of concept doorlopen. De aanvaarding van de winnende inschrijving en aanvang van de looptijd van de raamovereenkomst(en) vindt naar verwachting plaats op 19 september 2023.

Meer weten?

Uiteraard houden wij u met regelmaat op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat deden wij onder meer door middel van maandelijkse webinars en digitale inloopsessies.

De vragen die tot nu toe gesteld werden (en de antwoorden daarop) zijn gebundeld in een FAQ, te vinden onder Publicaties.

Ontvang altijd de laatste informatie direct in de mail, meld u aan voor deĀ interessegroep GT Connect 2.