Handen

GT Connect 2

Project

GT Connect 2 is een gezamenlijke aanbesteding waarmee VNG voor gemeenten diensten in wil kopen als aanvulling op en in koppeling met Microsoft Teams als reeds bestaand telefonieplatform bij deelnemers, op basis waarvan deelnemers in staat worden gesteld Microsoft Teams in te zetten als primair communicatieplatform. GT Connect 2 is de opvolger van GT Connect.

Doel van dit project

VNG Realisatie wil met dit project diensten gezamenlijk inkopen als aanvulling op en in koppeling met Microsoft Teams als reeds bestaand telefonieplatform bij deelnemers, op basis waarvan deelnemers in staat worden gesteld Microsoft Teams in te zetten als primair communicatieplatform.

Planning 2023

Het aanbestedingsbestek GT Connect 2 wordt medio februari 2023 gepubliceerd op CTM.

DEELNAME GT CONNECT 2

De inschrijving voor GT Connect 2 is gesloten. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via gtproject@vng.nl.

Meer weten?

Uiteraard houden wij u met regelmaat op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat deden wij onder meer door middel van maandelijkse webinars en digitale inloopsessies.

De vragen die tot nu toe gesteld werden (en de antwoorden daarop) zijn gebundeld in een FAQ, te vinden onder Publicaties.

Ontvang altijd de laatste informatie direct in de mail, meld u aan voor deĀ interessegroep GT Connect 2.