De VNG heeft de certificering behaald van de CO2-Prestatieladder. Daarmee committeren we ons aan het reduceren van onze CO2-uitstoot. De VNG ondersteunt ook gemeenten die hiermee aan de slag gaan.

Verlagen CO2-uitstoot

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat organisaties helpt om bij te dragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot. De volgende stappen hebben we inmiddels gezet:

  • Inzicht: we hebben de energiestromen en CO2-footprint van de VNG in kaart gebracht
  • Reductie: we hebben doelstellingen opgesteld voor CO2-reductie
  • Transparantie: we communiceren zowel in- als extern over het CO2-beleid 
  • Participatie: we nemen deel aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Mooie ambities

‘Het komt niet vaak voor dat we bij een audit geen punten hoeven af te trekken, zeker niet bij een eerste audit. De VNG heeft mooie ambities neergelegd om de CO2-voetafdruk te verlagen’, aldus Paul Verhaere-Nijland van DNV, de organisatie die de audit heeft uitgevoerd, bij de uitreiking van het certificaat.

Meer informatie