Sorteren
Naast de landelijke steunmaatregelen wil de gemeente Rijswijk graag waar nodig Rijswijks maatwerk leveren. Het maatregelenpakket is de extra stap die bovenop de bestaande beleidsplannen en ingezette ontwikkelingen meer kracht geeft aan een maatschappelijk, sociaal en economisch herstel.
In deze kadernota is speciale aandacht voor de COVID-19 herstelagenda. Deze wordt tijdens een aparte vergadering van de gemeenteraad behandeld, maar de gemeente laat de herstelagenda onderdeel zijn van deze Kadernota.
Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad.
Een evaluatie en toekomstvoorstellen gevolgen corona. De notitie ‘1 jaar Corona crisis in Heemstede’ bevat een aanpak voor de komende tijd en een doorkijk naar de toekomst; de Herstelagenda.
Corona heeft al meer dan een jaar grote impact op de samenleving. De effecten zullen nog lang voelbaar zijn. De nationale economie is vorig jaar met 3,8 procent gekrompen. De sterkste krimp ooit gemeten door het Centraal Planbureau (CBP). Er...
De Lokale herstelagenda Stichtse Vecht maakt gebruik van de uitgangspunten uit de VNG notitie ‘Sociaal sterker de crisis uit’. Deze notitie geeft richting aan gemeenten om sociaal sterker uit de crisis te komen. Ook benoemt de notitie randvoorwaarden voor het...
Met dit herstelplan wordt de lokale economie ondersteund en gestimuleerd bij het herstel. Hierin staan plannen voor de korte termijn. Deze integrale en concrete plannen moeten zorgen voor een directe, positieve impact op de gemeente.
Er zijn grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis, want vooral de jeugd wordt nu extra hard getroffen. Er wordt veel geduld en flexibiliteit van de jeugd gevraagd. De impact hiervan voor de jeugd, met name de kwetsbare jeugd...
Dit Crisis- en herstelplan bevat de maatregelen die de gemeente vanuit een gemeentelijke verantwoordelijkheid en regierol op korte termijn willen inzetten om de lokale samenleving te versterken en een helpende hand te bieden om uit de crisis te komen.
Er ontstaat steeds meer het besef dat de effecten van de coronacrisis nog jarenlang merkbaar zullen zijn. Het is nu nog niet te overzien wanneer er sprake is van een post-corona tijdperk. En hoe economie en samenleving zich daarna verder...