Praktijkvoorbeelden (49)

Filter resetten

Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Met deze afspraken willen gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

2021

Heropeningsplan 2021 Kampen: open, Ondernemen en Ontmoeten!

Weer open! Ondernemen en ontmoeten! Wat konden we er allemaal naar verlangen! Op het moment van schrijven zijn de eerste voorzichtige stapjes gezet met het weer openen van de terrassen en het verder openstellen van de winkels. Wat betekenen deze...

2021

Economisch herstel in Maastricht - ‘De collectieve belangen benoemen’

In Zuid-Limburg heeft corona het samenwerken tussen gemeenten en ondernemers een flinke impuls gegeven. In overleg met ondernemers werken de gemeente Maastricht en de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL, 14 gemeenten) aan een herstelplan voor de kortere termijn. Maastricht beraadt zich...

2021

Samen Rijswijk! Corona Maatregelenpakket Gemeente Rijswijk

Naast de landelijke steunmaatregelen wil de gemeente Rijswijk graag waar nodig Rijswijks maatwerk leveren. Het maatregelenpakket is de extra stap die bovenop de bestaande beleidsplannen en ingezette ontwikkelingen meer kracht geeft aan een maatschappelijk, sociaal en economisch herstel.

2021

Kadernota & Herstelagenda 2022-2025 gemeente Oss

In deze kadernota is speciale aandacht voor de COVID-19 herstelagenda. Deze wordt tijdens een aparte vergadering van de gemeenteraad behandeld, maar de gemeente laat de herstelagenda onderdeel zijn van deze Kadernota.

2021