Sociaal domein

Op deze pagina vindt u de dossiers over het brede sociaal domein, zoals kennisontwikkeling en onderzoek en het pgb. Scroll naar beneden voor de Portal sociaal domein met alle overige dossiers en onderwerpen.

VNG-standpunt

In een reeks essays ontwikkelt de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s in het sociale domein en op zaken die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn bedoeld om de discussie te voeden over wat nodig is om de decentralisaties duurzaam te laten slagen. Deze functie van denktank en visieontwikkeling past tevens in het proces van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Door goede regelgeving en uitvoering van beleid op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, onderwijs, asiel, cultuur, sport en gezondheid dragen gemeenten bij aan de vermindering van ongelijkheid en aan duurzame en inclusieve steden en gemeenschappen.