Gemeenten aan het woord over de invoering Omgevingswet

Door Carolien Drupsteen, programma manager Omgevingswet bij de gemeente Amersfoort 

Wonderlijk hoe sommige dingen gewoon doorgaan in deze tijd van corona. Met 120 collega’s van 40 ketenpartners in de provincie Utrecht, waaronder de 26 gemeenten,  hadden we laatst een regionale Omgevingswetconferentie. Alles online: een plenair gedeelte, deelsessies en interactieve workshops met stickers plakken en al. Met z’n allen werken we samen aan onderdelen van de invoering van de Omgevingswet, zoals het proces voor meervoudige vergunningen, de bruidsschat, toepasbare regels enzovoorts.

Werkgroepen met deelnemers van verschillende ketenpartners werken de onderwerpen uit en om de zoveel tijd presenteren ze waar ze staan. Een collega van een waterschap heeft veel verstand van digitaal werken, met zijn hulp lukte het om alles wat we normaal in een zalen doen, online voor elkaar te krijgen. Zelf zat ik in de interactieve sticker-sessie, gericht op een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst. De vraag was of we afspraken die we in de werkgroepen maken, bijvoorbeeld over de processen en verdeling van kosten en leges, ook bestuurlijk moeten laten vaststellen. We waren opgetogen dat het lukte, iedereen thuis in z’n eigen werkkamer, best gemakkelijk zo zonder reistijd. Al zou het echt fijn zijn elkaar weer eens live te ontmoeten.

Het welslagen van de online conferentie tekent de veerkracht van de collega’s. Corona versnelde het besluit om de datum van het inwerkingtreden van de wet uit te stellen. Een onvermijdelijke beslissing. Net als andere partijen, hebben wij in ons programmateam geconstateerd dat er – sowieso, ook zonder corona - te weinig tijd over was om vooral het kerninstrument omgevingsplan en de omgevingsvergunning compleet te implementeren en te oefenen, omdat het DSO dan klaar moest zijn. Maar het uitstel  of de coronacrisis, betekent niet dat het werken aan de implementatie stopt. Integendeel. Zo zijn we volop aan de slag met het verwerven van de  benodigde software. De aanbesteding was al begonnen voor de crisis en de presentaties van de leveranciers krijgen we straks digitaal. Projecten waarbij oefenen, participatie of een bespreking in de gemeenteraad de volgende stap is, lopen wel wat vertraging op. Zo stonden we op het punt de oogst van de analysefase van de omgevingsvisie met de raad te bespreken, maar het duurde even voor de raad weer zaken agendeerde. Nadat de raad deze oogst heeft besproken, willen we verder met de participatie in dit traject. We onderzoeken nu of en hoe dit digitaal kan.

We hebben een Amersfoortse werkwijze voor de Omgevingstafel ontwikkeld, we waren net gestart met oefenen. Dat hebben we voorlopig opgeschort in afwachting van betere tijden. Voor de manier waarop wij met participatie bij ruimtelijke ontwikkelen willen omgaan hebben we een Participatiegids ontwikkeld in overleg met bewonersgroepen, ontwikkelaars en met de gemeenteraad. Met alle groepen zouden we  nog één keer bijeenkomen. Dat is eerst uitgesteld, maar dat gaan we nu ook digitaal doen.

Verder gaan we de komende tijd benutten om af te maken wat er nog gedaan moet worden aan de minimale eisen voor inwerkingtreden. De extra tijd geeft ruimte om meer te oefenen. Als we straks op het DSO aangesloten zijn, kunnen we ook aan de achterkant uitproberen hoe het proces voor het aanpassen van het omgevingsplan werkt, en wat de systematiek is voor het wijzigen en uploaden in het DSO. Dat vereist wel dat de standaarden klaar zijn. Met de ketenpartners maken we afspraken over de procedure voor een omgevingsvergunning. Ook een proces dat de nodige oefening vraagt. Het is terecht dat hiervoor meer tijd beschikbaar komt.

Naast bovengenoemde zaken werken we op dit moment bijvoorbeeld  aan het uitpluizen van de bruidsschat, aan lijsten over het adviesrecht van de raad en de verplichte participatie,  aan drie pilots met omgevingsplannen (één voor een beheergebied, één voor een gebied in ontwikkeling en één voor het thema energietransitie). Kortom, van achterover leunen is geen sprake. We gaan door zoals we bezig waren. Maar waar het echt knelt, nemen we wat meer tijd. Sommige projecten die tegelijk liepen, kunnen nu misschien na elkaar, waardoor we mensen wat meer tijd geven om mee te doen. Als de nieuwe datum bekend wordt, kijken we wat de impact is en maken we een nieuwe planning. Blijven bewegen is troef, daarom hoop ik dat de nieuwe invoeringsdatum snel bekend wordt.

Carolien Drupsteen is programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Amersfoort