Subcommissie Jeugd

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Geert Schipaanboord, geert.schipaanboord@vng.nl, telefoon 070-373 8393. 

Wie zijn de leden?

De samenstelling van de subcommissie Jeugd wijkt af die van de andere VNG-commissies.
De subcommissie wordt samengesteld uit 5 zittende leden van de commissie Gezondheid & Welzijn (GW), 5 leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (OCS) en 10 overige gemeentebestuurders. De subcommissie bestaat uit de volgende leden:

Victor Everhardt (voorzitter)

Wethouder Utrecht

Marianne van Hall

 

Wethouder Leeuwarden

Herwil van Gelder Wethouder De Marne

Annette Baerveldt 

(tevens lid commissie Gezondheid & Welzijn)

Wethouder Velsen

Jannie Visscher 

(tevens lid commissie Gezondheid & Welzijn)

Wethouder Eindhoven

Maureen Sluiter 

(tevens lid commissie Onderwijs, Cultuur en Sport)

Wethouder Doetinchem

Mieke Damsma 

(tevens lid commissie Onderwijs, Cultuur en Sport)

Wethouder Maastricht

Frank Rozenberg

(tevens lid commissie Bestuur en Veiligheid)

Wethouder Leidschendam-Voorburg

Marieke Moorman 

Burgemeester Bernheze

Wietze Kooistra 

Wethouder Opsterland

Ruud Grondel 

Wethouder Diemen

Eelco Eerenberg  Wethouder Enschede
 
Winnie Prins  Wethouder Zeewolde
Marianne Verhage Wethouder Huizen
Jeroen Heuvelink Wethouder Lansingerland

Chris Dekker 

(tevens lid commissie Onderwijs, Cultuur en Sport)

Wethouder Middelburg

Nadya Aboyaakoub-Akkouh

(tevens lid commissie Onderwijs, Cultuur en Sport)

Wethouder Nijkerk
Leon Meijer Wethouder Ede
Gerben van Duin Wethouder Noordwijk
Gert Vos Wethouder Hoogeveen

Wat doet de commissie?

De subcommissie adviseert het VNG-bestuur over in te nemen standpunten rond preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook dragen de commissieleden deze adviezen uit in het land.

Uit de subcommissie wordt de delegatie samengesteld die namens de VNG deelneemt aan bestuurlijke overleggen met bewindslieden. Daarnaast heeft de subcommissie een belangrijke taak in het signaleren van knelpunten, het ophalen van goede voorbeelden en het uitdragen van oplossingen.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen ziet u in onderstaand overzicht. De leden van de commissie bepalen gaandeweg met elkaar de agenda en verdelen de onderwerpen onderling.

Welke onderwerpen behandelt de commissie?

  • Jeugd-GGZ/AWBZ
  • Inkoop / landelijke taken
  • Financiën
  • Passend onderwijs, transformatie & aanpalende beleidsterreinen
  • Professionalisering &  kwaliteit van jeugdhulp
  • Gedwongen Kader
  • Informatievoorziening, beleidsinformatie en Privacy
  • Toegang
  • Zorglandschap

Wanneer vergadert de commissie?

Datum Tijdstip Locatie
11 januari 2018 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
7 maart 2018 16.00 tot 20.00 uur inclusief diner Stadskantoor Utrecht
17 mei 2018 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
5 juli 2018 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
20 september 2018 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
15 november 2018 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht

Terugblikken commissievergadering

Meer informatie