Subcommissie Jeugd

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via het secretariaat van de commissie.

Wie zijn de leden?

De samenstelling van de subcommissie Jeugd wijkt af die van de andere VNG-commissies.
De subcommissie wordt samengesteld uit 5 zittende leden van de commissie Gezondheid & Welzijn (GW), 5 leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (OCS) en 10 overige gemeentebestuurders. De subcommissie bestaat uit de volgende leden:

Victor Everhardt (voorzitter)

Wethouder Utrecht

Werner ten Kate (vice-voorzitter)

Burgemeester Giessenlanden

Mariëtte van Leeuwen 

(tevens voorzitter commissie Gezondheid & Welzijn en lid van het bestuur)

Wethouder Zoetermeer

Paul Blokhuis 

(tevens lid commissie Gezondheid & Welzijn)

Wethouder Apeldoorn

Lucien Peeters 

Wethouder Venray

Herwil van Gelder Wethouder De Marne

Annette Baerveldt 

(tevens lid commissie Gezondheid & Welzijn)

Wethouder Velsen

Jannie Visscher 

(tevens lid commissie Gezondheid & Welzijn)

Wethouder Eindhoven

Maureen Sluiter 

(tevens lid commissie Onderwijs, Cultuur en Sport)

Wethouder Doetinchem

Mieke Damsma 

(tevens lid commissie Onderwijs, Cultuur en Sport)

Wethouder Maastricht

Frank Rozenberg

(tevens lid commissie Bestuur en Veiligheid)

Wethouder Leidschendam-Voorburg

Marieke Moorman 

Burgemeester Bernheze

Wietze Kooistra 

Wethouder Opsterland

Ruud Grondel 

Wethouder Diemen

Eelco Eerenberg  Wethouder Enschede
 
Winnie Prins  Wethouder Zeewolde
Marianne Verhage Wethouder Huizen
Jeroen Heuvelink Wethouder Lansingerland

Chris Dekker 

(tevens lid commissie Onderwijs, Cultuur en Sport)

Wethouder Middelburg
foto volgt René Peters Wethouder Oss

Nadya Aboyaakoub-Akkouh

(tevens lid commissie Onderwijs, Cultuur en Sport)

Wethouder Nijkerk
Leo Meijer Wethouder Ede
Gerben van Duin Wethouder Noordwijk
Gert Vos Wethouder Hoogeveen

Wat doet de commissie?

De subcommissie adviseert het VNG-bestuur over in te nemen standpunten rond preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook dragen de commissieleden deze adviezen uit in het land.

Uit de subcommissie wordt de delegatie samengesteld die namens de VNG deelneemt aan bestuurlijke overleggen met bewindslieden. Daarnaast heeft de subcommissie een belangrijke taak in het signaleren van knelpunten, het ophalen van goede voorbeelden en het uitdragen van oplossingen.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen ziet u in onderstaand overzicht. De leden van de commissie bepalen gaandeweg met elkaar de agenda en verdelen de onderwerpen onderling.

Welke onderwerpen behandelt de commissie?

  • Jeugd-GGZ/AWBZ
  • Inkoop / landelijke taken
  • Financiën
  • Passend onderwijs, transformatie & aanpalende beleidsterreinen
  • Professionalisering &  kwaliteit van jeugdhulp
  • Gedwongen Kader
  • Informatievoorziening, beleidsinformatie en Privacy
  • Toegang
  • Zorglandschap

Wanneer vergadert de commissie?

Overleggen Datum Tijdstip Locatie
Subcommissie Jeugd 19 januari 2017 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
Subcommissie Jeugd 16 maart 2017 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
Subcommissie Jeugd 18 mei 2017 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
Subcommissie Jeugd 29 juni 2017 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
Subcommissie Jeugd 28 september 2017 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht
Subcommissie Jeugd 30 november 2017 10.30 tot 13.00 Stadskantoor Utrecht

Terugblik commissievergadering

Meer informatie