Commissie Gezondheid en Welzijn

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:

Bob van der Meijden

Wie zijn de leden?

Wie in de commissie zitten, vindt u in dit overzicht.

Wat doet de commissie?

De commissie houdt zich bezig met de volgende thema’s:

  • Wijkteams, wijkverpleging en verzekeraars
  • Inkoop, contractering en verantwoording
  • Kwaliteit
  • Publieke gezondheid
  • Opvang en huiselijk geweld
  • Extramuralisering en wonen
  • Eigen regie / burgerinitiatieven
  • Informele zorg

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 22 februari 10.30-12.30 uur
Donderdag 19 april 10.30-12.30 uur
Donderdag 21 juni 10.30-12.30 uur
Donderdag 4 oktober 10.30-12.30 uur
Donderdag 6 december 10.30-12.30 uur

Terugblikken commissievergaderingen

Hieronder terugblikken op de meest recente vergaderingen van de commissie:

Zie ook

Meer weten over de thema's?

Kijk ook eens op de pagina Bestuur en commissies