Participatiewet

Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen. Tip: volg ons op twitter via @VNGparticipatie!

VNG Standpunt

Meer mensen met een beperking moeten de kans krijgen om te werken, maar maatregelen om hen daarbij te ondersteunen moeten niet leiden tot bureaucratisering en hoge kosten die niet worden gecompenseerd. De VNG pleit daarom voor maatwerk in de ondersteuning op de werkplek.

Bijstand

Gemeenten eisen van het kabinet reparatie van het financiële tekort op de uitvoering van de wettelijke taak om de bijstanduitkeringen te verstrekken. De staatssecretaris is bekend met de problemen die gemeenten signaleren en wil zich de komende periode verder verdiepen in de achtergronden.

Bijstandsverlening aan zelfstandige ondernemers (BBZ)

Zelfstandigen kunnen in  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Op deze website van de rijksoverheid staat informatie over bijstandsverlening aan zelfstandigen.