Geachte dames en heren,

Op 14 december debatteert u met minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de Participatiewet. De bestuurlijke adviescommissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de VNG heeft op donderdag 8 december vergaderd en wil u een aantal opmerkingen meegeven over de brief van de minister van 28 november over de Stand van zaken Participatiewet in Balans (34352 – 260).