Fase

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Formele titel

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Kamerstuknummer

36245

Inhoud

Doel van dit wetsvoorstel is verbetering van de positie van mensen met een visuele beperking in de Participatiewet. De uitvoering van technische werkvoorzieningen worden overgeheveld van gemeenten naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Bij het UWV heeft men de deskundigheid en ervaring wat betreft deze voorzieningen. Gebruikers van de voorziening kunnen voortaan terecht bij één loket. De Participatiewet wordt daarvoor gewijzigd.

Aangenomen op 20 juni 2023 door de Tweede Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.