De adviseurs van VNG Naleving zijn voortdurend in gesprek met gemeenten over de toepassing van de verplichtingen van de Participatiewet. Een belangrijk deel van de aandacht gaat uit naar het ophalen van best practices, die gemeenten ontplooien om misbruik en oneigenlijk gebruik door- en schulden van mensen te voorkomen, effectief toezicht en handhaving toe te passen en de integrale samenwerking voortdurend te verbeteren.

 

Jaartal

2021

Afzender

VNG Naleving

Type

Handreiking

Op deze wijze brengen onze adviseurs vraag en aanbod bijeen en worden toepassingsvraagstukken en knelpunten inzichtelijk gemaakt. Vaak vinden gemeenten en VNG Naleving samen een oplossing en waar dat niet lukt wordt het probleem besproken met het ministerie van SZW. 

Enkele voorbeelden: het zo effectief mogelijk doen van onderzoek naar vermogen in het buitenland en het vinden van oplossingen om de inzet van technische hulpmiddelen, zoals camera-observaties, weer mogelijk te maken.

Door bestaande ervaringen en inzichten met elkaar te verbinden, kan de nalevingsbereidheid van uitkeringsgerechtigden effectiever en efficiënter worden vergroot. Onderstaand overzicht van best practices helpt gemeenten om zich verder te ontwikkelen op het gebied van preventie, toezicht en handhaving van de Participatiewet.

Best practices in tabel
In de tabel ziet u bij welk type gemeente de practices horen. U vindt dit in de eerste kolom: A is meer dan 100.000 inwoners; B tussen de 50.000 en 100.000 inwoners en C minder dan 50.000 inwoners. In de tweede kolom ziet u de relevante artikelen uit de Participatiewet. De derde kolom beschrijft de practice en de vierde het resultaat, voor zover dat bekend is. In de vijfde kolom tenslotte ziet u de trefwoorden, die verband houden met de practice.