Ledenbrief nummer
Lbr. 23/004

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Aanleiding

In deze ledenbrief informeren wij u over de aanpassing van de VNG Model Re-integratieverordening Participatiewet en het intrekken van de VNG Model Verordening loonkostensubsidie Participatiewet. Deze aanpassing heeft gevolgen voor beleid en uitvoering bij gemeenten.