Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023

Kamerstuknummer

36389

Staatsbladnummer(s)

Inhoud

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig 1300 euro energietoeslag aanvragen. Gemeenten beoordelen of iemand in aanmerking komt. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor uitwonende studenten met een aanvullende beurs. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aangenomen op 21 september 2023 door de Tweede Kamer en op 3 oktober 2023 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding