Elke regio gaat aan de slag

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat dat deze regionale aanpak landelijk wordt ingevoerd. Dat betekent dat ook uw gemeente hiermee aan de slag moet gaan, of misschien al bezig is. De energietransitie heeft grote impact, zowel op het ruimtelijk als het sociaal domein. Het is daarom van belang dat de gemeenteraad tijdig wordt betrokken en z’n positie kan innemen. De gemeenteraad staat voor de opgave om zich inhoudelijk te verdiepen in de lokale opgave en actief deel te nemen aan de totstandkoming van de regionale energiestrategieën, en om een netwerk op te bouwen met collega-gemeenteraadsleden in de regio.

Inhoud regionale energiestrategie

In een regionaal netwerk worden kennis en capaciteit gebundeld. De ruimtelijke impact van grootschalige energieopwekking en netwerkontwikkeling gaat verder dan gemeentegrenzen. Dat komt doordat duurzame energie meer zichtbaar is en meer ruimte nodig heeft dan de fossiele energieopwekking. Het zicht op een zonneweide of windpark stopt niet bij de gemeentegrens. Door energieprojecten te verbinden aan andere infrastructurele of sociale opgaven, ontstaan kansen voor sociale cohesie en economische groei. Samenwerking met energiebedrijven, woningcorporaties, bouwondernemingen, financiers, natuur en milieuorganisaties en land- en tuinbouworganisaties kan kansrijke initiatieven opleveren. De opgedane kennis kan lokaal worden gebruikt voor het maken van warmteplannen en duurzame energieprojecten.

Uw rol als raadslid

Vanuit de regionale energiestrategie pakt elke gemeente haar eigen energie-thema’s op. Uit de vijf pilots is gebleken dat het belangrijk is om inwoners en bedrijven daarbij te betrekken, op zowel strategisch als projectniveau. Dit versterkt het draagvlak en de acceptatie. De gemeenteraad heeft bij de energietransitie bij uitstek een verbindende rol; u kunt als raadslid als geen ander maatschappelijke partners uit de eigen gemeenten betrekken bij de regionale energiestrategie. Strategische keuzes worden veelal regionaal gemaakt. De gemeenteraad heeft een rol in het sturen (kaderstelling) en controleren van het regionale samenwerkingsverband. Het is van belang om in de raad en met het samenwerkingsverband daarvoor een werkwijze af te spreken. Wat zijn de bevoegdheden van de betrokken raden? Hoe en wanneer worden de raden betrokken bij de te maken keuzes? Wat zijn de effecten van regionale besluiten op verwante lokale beleidsvraagstukken? Dat zijn belangrijke vragen voor de werkwijze van de raad op het terrein van de energietransitie.

Meer informatie