Súdwest-Fryslân staat bekend om haar kernenbeleid en burgerbetrokkenheid. Súdwest-Fryslân vroeg haar inwoners via het Burgerforum om advies bij het opstellen van deze RES 1.0 met de centrale vraag: hoe willen bewoners de duurzame energieopwek in Súdwest-Fryslân invullen?

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Infographic Overig type Video/film

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag heeft het college in 2020 gekozen voor de methode van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheid (NPBO) en TU Delft.

TU Delft heeft daarom onderzocht wat de inwoners belangrijk vinden bij het vormen van het toekomstig energiebeleid.

Inwoners konden 100 punten verdelen over 6 scenario’s. Zo werd duidelijk wat hun motivaties, zorgen en belangen zijn.

Hoofdconclusies:
> Deelnemers zien een grote rol voor de gemeente en de inwoners zelf.
> Deelnemers zijn terughoudend over een te grote rol voor de markt.
> De meerderheid van de deelnemers wil niet dat SWF energieleverancier van Nederland       wordt.
> Landschap is een belangrijke waarde en de aantasting ervan reden tot zorg.
> Kosteneffectiviteit is een belangrijk onderwerp voor deelnemers.
> Deelnemers hebben zorgen over de eerlijkheid van de verdeling van lusten en lasten.

Leidende principes:
Een burgerforum (16 inwoners) heeft met de uitkomsten van het onderzoek een advies opgesteld voor de gemeenteraad. Het forum adviseert om vijf ‘leidende principes’ te hanteren bij het ontwikkelen van plannen, om op terug te kunnen vallen in lastige besluitvormingsprocessen. 

  1. Wij willen ons geluk behouden.
  2. Versterk de zelfbeschikking van de mienskip.
  3. Help ons om het samen te doen, van zelfbeschikking naar samen beschikking.
  4. Heb oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling.
  5. Wees toekomstgericht.