De wet- en regelgeving gaat ingrijpend op de schop met de invoering van de Omgevingswet. Ook inhoudelijk is er veel te doen, denk aan de klimaatopgave en de energietransitie. Lees onze Raadgevers hierover.

Video's

Bekijk ook deze video's (via YouTube)

Global Goals

De Global Goals zijn een waardevol instrument voor het beheer van en de visie op de fysieke leefomgeving (Global Goals 7, 11, 12, 13, 14, 15). Door de Global Goals in te zetten als kader voor een integrale aanpak, zorgt u er als raadslid voor dat er vanuit een breder perspectief afwegingen gemaakt worden tussen maatschappelijke doelen. Zo zorgt u ervoor dat kosten en baten van keuzes over de fysieke leefomgeving op de langere termijn worden meegenomen in de besluitvorming. Lees meer over kaderstellen als raadslid m.b.t. de Global Goals in de handreiking De Global Goals in de Nederlandse gemeenteraad (pdf, 8,3 MB).

Global Goal 7 – betaalbare en duurzame energieGlobal Goal 11 – duurzame steden en gemeenschappenGlobal Goal 12 – verantwoorde consumptie en productieGlobal Goal 13 - klimaatactieGlobal Goal 14 – leven in het waterGlobal Goal 15 – leven op het land