Gemeenten staan voor flinke opgaven. Wat zijn de achtergronden? Wat valt er te kiezen voor de gemeenteraad? Raak snel ingelezen in de belangrijkste ontwikkelingen met de VNG Raadgevers.

Raadgevers VNG-bedrijven

Foto van een gemeenteraad in vergadering bijeen met publiek erbij

In deze Raadgevers vertellen bedrijven van de VNG wat zijn doen en wat zij voor raadsleden (kunnen) betekenen. De Raadgever van VNG Risicobeheer gaat ook inhoudelijk in op risicomanagement bij gemeenten en de rol van raadsleden daarin. De Raadgever van VNG Realisatie geeft onder andere informatie over de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).