Alles wat u moet weten over uw rol en positie als raadslid, integriteit in het lokaal bestuur, intergemeentelijke samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en de komende gemeenteraadsverkiezingen. U leest het in deze Raadgevers.

Global Goals

Als raadslid maakt u een wezenlijke impact op het leven van de inwoners van uw gemeente: de keuzes die u en uw collega’s maken zijn belangrijk voor nu én de toekomst. Met uw werk als raadslid draagt u direct bij aan duurzame steden en gemeenschappen (Global Goal 11), sterke publieke diensten (Global Goal 16) en aan verstevigde samenwerking met partners om de Global Goals te bereiken (Global Goal 17). In de handreiking De Global Goals in de Nederlandse gemeenteraad (pdf, 8,3 MB) leest u hoe.

Global Goal 11 – duurzame steden en gemeenschappen Global Goal 16 – vrede, veiligheid en sterke publieke diensten Global Goal 17 – partnerschap op de doelstellingen te bereiken

Raadsinstrumenten in vogelvlucht

Bekijk ook de video 'Raadsinstrumenten in vogelvlucht'