Alles wat u moet weten over uw rol en positie als raadslid, integriteit in het lokaal bestuur, intergemeentelijke samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en de komende gemeenteraadsverkiezingen. U leest het in de raadgevers.

Raadsinstrumenten in vogelvlucht

VNG-commissie Raadsleden & Griffiers