We kunnen niet meer om de digitalisering van onze samenleving heen. De manier waarop wij samenleven, werken en reizen wordt in grote mate beïnvloed door technologie en digitalisering. Als maatschappij vormen wij de digitalisering, maar het vormt ons evengoed. We leven in een echte informatiesamenleving.

Mogen ambtenaren social media inzetten om bijstandsfraude op te sporen? Wat vinden we ervan dat lantarenpalen sensoren krijgen waarmee bewegingen van mensen worden gemeten? En wie mag die data dan gebruiken? Zijn beveiligingscamera’s van Chinese leveranciers wel veilig en hoe zit het met de mensenrechten? Hoe zorgen we dat inwoners zonder digitale vaardigheden hun zaken bij de gemeente kunnen regelen? Digitalisering kan abstract klinken, maar in deze voorbeelden uit de praktijk wordt het concreet en actueel.

Dit soort vragen overvalt ons nog te vaak, terwijl de digitalisering overal om ons heen evident is. We zien hoe het maatschappelijk debat hierover volwassen wordt en de tijd is rijp dat dit ook terugkomt in politieke besluitvorming. Nu worden keuzes namelijk nog te vaak impliciet of door anderen (zoals grote techbedrijven) gemaakt. Gemeenten zien de uitwerking van digitalisering en bij uitstek wat het effect op de samenleving van de digitale transitie is. Als gemeenteraadslid geeft u invulling aan de keuzes op lokaal niveau.

Meer informatie over de rol van de raad

Talkshow Raad op Zaterdag

In de talkshow Raad op Zaterdag bespreken wetenschappers, bestuurders en raadsleden de noodzaak van digitalisering op de lokale politieke agenda en welke inzichten en instrumenten raadsleden kunnen inzetten om grip te krijgen op digitalisering.

Podcast

Algoritmes, camera's, open data, smart cities: data & digitalisering in het publieke domein. Is de gemeenteraad in staat om al die ontwikkelingen bij te houden en goed te bevragen? Raadsleden Dennis Tak (PvdA Rotterdam) en Tim de Boer (Haagse Stadspartij) delen hun ervaringen in de podcast van BOLD Cities. Daarnaast vertellen onderzoekers Miyabi Babasaki en Jiska Engelbert over hun onderzoek naar welke plek technologie heeft in de gemeenteraad.

Online tool

De Universiteit Utrecht en de Datawerkplaats ontwikkelden de Digitale Raadgever, een handige tool die gemeenteraadsleden helpt om beter geïnformeerde besluiten te kunnen nemen over een data-gerelateerd voorstel.

Zie ook

Global Goals en de informatiesamenleving

Toegankelijkheid van informatievoorziening voor iedereen is een essentieel onderdeel van lokale publieke dienstverlening, zeker ook in het coronatijdperk en daarna. Door kwetsbare groepen op te leiden op dit gebied en mogelijkheden voor digitale participatie uit te breiden, vermindert u ongelijkheid (Global Goal 10), vergroot u de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten (Global Goal 11) en besluitvorming én versterkt u publieke diensten (Global Goal 16). Lees meer hierover in de handreiking De Global Goals in de Nederlandse gemeenteraad (pdf, 8,3 MB).

Global Goal 10 – ongelijkheid verminderen Global Goal 11 – duurzame steden en gemeenschappen Global Goal 16 – vrede, veiligheid en sterke publieke diensten