Wat zijn de inkomstenbronnen van gemeenten, welke belastingen heft de gemeente, hoe zit het met de schuldenlast? Waar heeft u als raadslid invloed op en hoe kunt u sturen met de gemeentebegroting? U leest het in deze Raadgevers.

Global Goal 11 – duurzame steden en gemeenschappenGlobal Goal 16 – vrede, veiligheid en sterke publieke dienstenU vindt hier ook de nieuwe Raadgever Inkoop en aanbesteden.

Video's

Bekijk de video's voor een korte uitleg over de gemeentefinanciën op hoofdlijnen.

Wegwijs in de gemeentefinanciën

 

De gemeentebegroting

 

Gemeentelijke belastingen

 

Global Goals

Verschillende gemeenten kiezen ervoor om de Global Goals langs hun begroting te leggen en de verwachte uitgaven direct te koppelen aan de mondiale doelstellingen. Dit maakt het makkelijker voor de raad om te ‘meten’ in hoeverre de gemeente bijdraagt aan de internationale duurzaamheidsdoelen. Ook maakt het inzichtelijk aan welke doelen de gemeente de komende jaren vooral zal gaan werken en (idealiter) hoe die met elkaar samenhangen. Bekijk de praktijkvoorbeelden hoe dat kan.