Hoe kunnen burgers daadwerkelijk zeggenschap krijgen over hun leefomgeving? Hoe kan de raad sturen en controleren wat er gebeurt in alle (regionale) samenwerkingsverbanden? Deze Raadgevers gaan over hoe u komt tot een sterk(er) lokaal bestuur.

Global Goals

In een sterke lokale democratie worden alle groepen uit de samenleving betrokken en alle belangen gehoord. Als raadslid vertegenwoordigt u die samenleving. Daarmee draagt u bij aan een sterke, representatieve lokale overheid (Global Goals 5, 10, 16 en 17) die concreet bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen. In de handreiking De Global Goals in de Nederlandse gemeenteraad (pdf, 8,3 MB) leest u hoe.

Global Goal 5 - gendergelijkheidGlobal Goal 10 – ongelijkheid verminderenGlobal Goal 16 – vrede, veiligheid en sterke publieke dienstenGlobal Goal 17 – partnerschap op de doelstellingen te bereiken