Besturen is mensenwerk en meer dan ooit vragen inwoners om bestuurders die nabij zijn. Het is daarom cruciaal om goed toegerust te zijn op de eisen die deze tijd aan het openbaar bestuur stelt, zoals het vergroten van inspraak. Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie (DiA) was erop gericht de lokale democratie te versterken, te vernieuwen en te verbinden. DiA was een samenwerkingsprogramma van het ministerie van BZK, de VNG en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het programma liep van november 2018 tot eind 2021.

Democratie in Actie heeft vorm en inhoud gegeven aan activiteiten, instrumenten en handreikingen om de democratie te versterken, voortdurend met oog en oor voor nieuwe ontwikkelingen. Lees verder over de resultaten van Democratie in Actie. 

In deze Raadgever leest u meer over een van de ‘DIAmanten’ van het Programma: de Quick Scan Lokale Democratie. En u leest wat dit instrument voor u als raadslid kan betekenen.

Inzicht in de werking van uw lokale democratie

Met de Quick Scan Lokale Democratie krijgt u als gemeente een integraal beeld, een ’foto’, van de stand van uw eigen lokale democratie. Dit beeld komt tot stand door de input van inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Raadsleden, collegeleden, inwoners en ambtenaren worden bevraagd aan de hand van een online vragenlijst over hoe ze kijken naar hun lokale democratie. Wat zijn hun meningen en wensen? Het gaat om de samenwerking tussen de gemeente en de inwoners, maar ook is er aandacht voor de samenwerking intern bij de gemeente. Het is dus goed om te weten dat er draagvlak bij de groepen moet zijn om hiermee aan de slag te gaan.

De uitkomst van de Quick Scan is een startpunt om in gesprek te gaan over de lokale democratie. Dit doet u aan de hand van het samengestelde rapport en de aanbevelingen daarin. Daarna kunnen er samen stappen worden genomen om het democratische samenspel te versterken en een verbeteragenda op te stellen. Zie ook de infographic/folder:

Uitvoering  

De Quick Scan kan ook in 2022 door gemeenten (maar ook door waterschappen en provincies) worden ingezet. De gemeente wijst een trekker van de Quick Scan aan en er wordt een begeleidingsgroep geformeerd. In de begeleidingsgroep zitten vertegenwoordigers van inwoners, raad, college en ambtenaren. Gemiddeld is de doorlooptijd van een Quick Scan 3 maanden.

De gemeente krijgt vanuit de VNG begeleiding in de organisatie van de Quick Scan. Dit is administratieve begeleiding voor het opzetten en uitzetten van de vragenlijsten. Maar er zijn ook ervaren procesbegeleiders beschikbaar om de (3) gesprekken met de begeleidingsgroep van de Quick Scan in uw gemeente bij te staan. Deze procesbegeleiders zijn meestal griffiers die in hun eigen gemeente eerder een Quick Scan hebben uitgevoerd.

Mail voor aanmelden en informatie: diaservicepunt@VNG.nl 

Meer informatie