De Quick Scan Lokale Democratie is een instrument dat is ontwikkeld door de VNG om de stand van de lokale democratie in Nederland te monitoren en te verbeteren. Wilt u ook in gesprek over het Quick Scan-traject? Het Team van de Quick Scan Lokale Democratie ging hiervoor op bezoek bij gemeente Zwijndrecht. Inmiddels is de gemeente van start gegaan!

Instrument om de stand van de lokale democratie te monitoren en te verbeteren

Het instrument Quick Scan Lokale Democratie bestaat uit verschillende stappen, waaronder een online vragenlijst en een aantal verdiepende gesprekken met lokale stakeholders. Het oriëntatiegesprek is een gesprek voorafgaand aan de start van een traject met als doel om een beeld te krijgen van de Quick Scan, om inzicht te krijgen in de lokale situatie, en om vragen te kunnen stellen.

Gemeente-specifieke benadering

Tijdens het gesprek met gemeente Zwijndrecht werden verschillende uitdagingen en kansen besproken die spelen in de lokale democratie. Er werd bijvoorbeeld gesproken over hoe inwoners beter betrokken kunnen worden bij lokale besluitvorming. Daarnaast werd er ook stilgestaan bij de rol en werking van de gebruiksvriendelijke digitale Quick Scan-tool en hoe de gemeente deze het beste kan gaan inzetten.

Inmiddels is Zwijndrecht in navolging op het oriëntatiegesprek van start gegaan met het Quick Scan-traject. Het oriëntatiegesprek vormde een mooie 'start-voor-de-start' waar vragen beantwoord werden en een beeld is ontstaan over de vormgeving van het gewenste gemeente-specifieke traject.

Online inspiratiesessie op 4 april

Naast het oriëntatiegesprek gesprek bestaat er ook de mogelijkheid om een online inspiratiesessie bij te wonen. Tijdens de inspiratiesessie wisselen gestarte en geïnteresseerde gemeenten kennis en ervaringen met elkaar uit. De eerstvolgende sessie is op 4 april, 11.00 - 12.00 uur. Hier wordt onder andere aandacht besteed aan bestuursakkoorden in relatie tot de Quick Scan en het inzetten van gemeente-specifieke maatwerkvragen. Meld u aan voor deze sessie via Jeffrey.VanVrouwerf@vng.nl.

Vraag een oriëntatiegesprek aan of neem contact op

Vraag een oriëntatiegesprek aan via het Aanmeldformulier Quick Scan Lokale Democratie of neem contact met ons op via 06 - 15 31 57 27.

Meer informatie