Onderwerpen op de raadsagenda hebben geregeld een internationale component of oorzaak. U kunt als raadslid de brug slaan tussen lokaal en  internationaal. Daarover gaat de raadgever gemeentelijk internationaal beleid. En waarom de raad zou moeten aansluiten bij de Global Goals campagne leest u in de raadgever over dit onderwerp.