VNG Magazine nummer 11, 1 juli 2022

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering, 17 juni 2022

De vergadering werd geopend met de actualiteiten rond asiel en migratie, toegelicht door Theo Weterings, voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid. Gemeenten vangen tienduizenden Oekraïense vluchtelingen op en behalen daarnaast de doelen die zijn gemaakt over het huisvesten van statushouders. Het kabinet vraagt veel van de gemeenten, die echter onvoldoende middelen en mensen hebben. 

Voorbereiding algemene ledenvergadering 29 juni 2022

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering (ALV) besprak het bestuur de onderwerpen die op de agenda staan. Als eerste ging het over de financiële onzekerheid voor gemeenten vanaf 2026, waarover met het rijk wordt gesproken. Verder stemde het bestuur ermee in om de leden ter informatie een ‘Stand van zaken Wonen’ toe te sturen. Deze stand van zaken geeft een overzicht van de kabinetsplannen op dit gebied en de duiding ervan door de VNG. Ten slotte besprak het bestuur de moties die zijn ingediend voor de ALV en de reactie (preadvies) per motie. Inmiddels heeft de ALV plaatsgevonden. 

Nederlandse cybersecurity-strategie 2022-2027

Peter Snijders, commissievoorzitter Informatiesamenleving, lichtte toe dat sinds begin mei de VNG, de G4 en de cyberburgemeesters in gesprek zijn met de NCTV over de inzet en positie van gemeenten ten aanzien van de nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2027. Het bestuur vindt het belangrijk dat de komende maanden het perspectief en de belangen van gemeenten goed worden ingebed in deze nieuwe strategie, die in het najaar op de agenda van de ministerraad en de Tweede Kamer zal staan.


Oekraïne vraagt om samenwerking op gemeentelijk niveau tijdens VNG-bezoek

De Oekraïense vicepremier en minister van Economische Zaken, Yulia Svyrydenko, en de speciaal gezant voor Nederland en eerste viceminister voor Buitenlandse Zaken, Emine Dzhaparova, brachten een bezoek aan de VNG. Ze riepen Nederlandse gemeenten op tot samenwerking met Oekraïense gemeenten. De VNG en de Oekraïense vereniging van gemeenten (AUC) kunnen daarbij een verbindende en coördinerende rol spelen.

Stedenbanden of netwerkaanpak

De delegatie benadrukte het belang van directe partnerschappen tussen gemeenten in Oekraïne en Nederland. Die drukken de verbondenheid van Nederland met Oekraïne uit en geven politiek gewicht aan de relatie tussen beide landen. In zijn reactie sprak VNG-voorzitter Jan van Zanen zijn herhaalde steun uit voor Oekraïne en bood aan dat de VNG een actieve en faciliterende rol kan vervullen in de samenwerking op gemeentelijk niveau. Hij plaatste daarbij, ook op basis van ontvangen vragen van Nederlandse gemeenten, de kanttekening dat één-op-één-partnerschappen niet altijd haalbaar en misschien ook niet altijd het meest effectief zijn. De VNG is in direct contact met de AUC en in samenwerking met Oekraïense experts bezig met een uitwerking over de manier waarop Nederlandse gemeenten gezamenlijk kunnen bijdragen aan de wederopbouw in Oekraïne.

Bij interesse in deelname aan een netwerkaanpak voor gemeentelijke wederopbouw activiteiten in Oekraïne, kunt u mailen naar vng-international@vng.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging